Czystsze powietrze to same korzyści

Dzięki prawodawstwu, technologii i stopniowemu zaprzestaniu stosowania wysoce zanieczyszczających paliw kopalnych w wielu krajach jakość powietrza w Europie poprawiła się w ostatnich dziesięcioleciach. Jednak nadal wiele osób odczuwa negatywne skutki zanieczyszczenia powietrza, zwłaszcza w miastach. Biorąc pod uwagę złożoność tego zagadnienia, walka z zanieczyszczeniem powietrza wymaga skoordynowanych działań na kilku poziomach. Aby zapewnić zaangażowanie obywateli, konieczne jest zapewnienie im aktualnych informacji w przystępny sposób. Właśnie to robi niedawno wprowadzony Europejski Indeks Jakości Powietrza. Poprawa jakości powietrza byłaby nie tylko korzystna dla zdrowia ludzi, ale także przyczyniłaby się do przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Jednym z głównych wskaźników zanieczyszczenia (nie tylko w Polsce) jest obecność w powietrzu drobnych cząstek PM10 (zwanych „zanieczyszczeniami pierwotnymi”): maksymalny dozwolony limit ustalony na poziomie krajowym (regiony autonomiczne mają specjalny status) wynosi 50 mikrogramów na metr sześcienny. Wskazany poziom nie powinien być przekraczany dłużej niż 35 dni w roku. Po przekroczeniu 35-dniowego limitu ratusze muszą podjąć działania w celu zwalczania zanieczyszczeń.

źródło: https://www.łubie.pl/jakosc-powietrza-w-lubiu/

Decyzje o podjęciu działań antysmogowych podejmowane są na podstawie codziennych uwag otrzymywanych od Systemu monitoringu jakości powietrza. Na podstawie dostarczonych danych sporządzany jest plan operacyjny. 

Powietrze atmosferyczne jest ważnym elementem utrzymania życia na Ziemi, więc jakość życia jako całości zależy od jego jakości. Powietrze jest jednym z podstawowych elementów środowiska i uczestniczy we wszystkich procesach zachodzących na powierzchni skorupy ziemskiej i wewnątrz niej. Powietrze poprzez swoje funkcje uczestniczy w regulacji geologicznej, ekologicznej, termicznej, ochronie, pozyskiwaniu surowców energetycznych, potrzebach technicznych i pomocniczych oraz jest składnikiem procesów produkcyjnych o bezpośrednim i decydującym znaczeniu dla zdrowia i zdolności do pracy. żywotna aktywność roślin i świata zwierząt, klimat, stan i integralność wartości materialnych. Powietrze ma ogromne znaczenie dla normalnej aktywności organizmu.

Źródła zanieczyszczeń, główne zanieczyszczenia i ich działanie.

Z punktu widzenia oddziaływania zanieczyszczeń w atmosferze na organizmy i środowisko może mieć: skutki bezpośrednie i pośrednie.

  • Zanieczyszczenia mające bezpośrednie skutki charakteryzują się szybkimi zmianami zachorowalności i śmiertelności organizmów (tlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu, siarkowodór, metale ciężkie).
  • Zanieczyszczenia o skutkach pośrednich – charakteryzują się pośrednim wpływem na żywotność i śmiertelność organizmów (efekt cieplarniany, kwaśne deszcze, niszczenie warstwy ozonowej).

Najważniejszym źródłem CO w ogólnym zanieczyszczeniu atmosfery (60%) są spaliny pojazdów samochodowych. Szacuje się, że 80% ilości CO jest wytwarzane w ciągu pierwszych 2 minut pracy silnika i stanowi 11% całkowitej ilości spalin, jednak obecnie pojazdy zanieczyszczają 8-10 razy mniej niż te, które uczestniczyły w ruchu drogowym 30 lat temu.

W dużych miastach zanieczyszczenia są powodowane przez transport, do którego należą: transport drogowy, kolejowy, morski, lotniczy, ze względu na ich bardzo dużą liczbę. A ponieważ większość pojazdów jest skoncentrowana na obszarach miejskich (około 90%), można zrozumieć ich szczególnie ważną rolę w zanieczyszczaniu miast.

Indywidualne środki ochrony powietrza:

  1. Ekologiczna produkcja energii poprzez stosowanie procesów niezanieczyszczających (słońce, wiatr, fotowoltaika),
  2. Utrzymywanie urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych w optymalnym stanie,
  3. Dbanie o dobrą jakość przewodów kominowych ( uszczelnianie kominów ),
  4. Stosowanie sprayów tak rzadko, jak to możliwe;
  5. Sadzenie i pielęgnacja drzew;
  6. Korzystanie z transportu publicznego zamiast samochodów osobowych również pomaga poprawić jakość powietrza w mieście;
  7. Unikaj korków i wyłączaj silnik samochodu, gdy jest zatrzymany.

Jednym z nielicznych pozytywnych skutków kryzysu wywołanego przez COVID-19 jest wzrost jakości powietrza.

W 50-tą rocznicę Dnia Ziemi w 2020 r. znaleźliśmy się w sytuacji, której nawet najbardziej optymistyczni obrońcy środowiska nie przewidzieliby rok temu: nastąpił gwałtowny spadek zanieczyszczenia powietrza. Oczywiście są to skutki uboczne faktu, że prawie jedna trzecia światowej populacji w taki czy inny sposób boryka się z ograniczeniami w podróżowaniu, nastąpiło ograniczenie podróży i działalności przemysłowej.

Powietrze jako wysypisko śmieci

Jeżeli zanieczyszczenie powodowane przez samochody jest mierzalne, to zanieczyszczenie spowodowane spalaniem śmieci nie zostało jeszcze właściwie zmierzone. W rzeczywistości wszystkie władze przysięgają, że nie ma spalenia śmieci, że wszystko jest w porządku, chociaż śledztwa przeprowadzone przez media wykazały, że tak nie jest. Na oczach władz są dziesiątki spalarni, które spalają wszystko. 

Nie wolno nam zapominać o niechlubnym zwyczaju spalania odpadów w zimnych porach roku. Wszystkie nasze miasta otaczają wioski, w których nie można oddychać powietrzem z powodu dymu, którego niestety częstym źródłem są kotły domowe opalane śmiećmi!

Do tej toksycznej mieszaniny dodawane są inne źródła: kotły gazowe w nowych mieszkaniach, dmuchawy do liści i kosiarki spalinowe ( jedna kosiarka czy dmuchawa jest bardziej zanieczyszczająca niż dziesiątki samochodów, ponieważ nie ma katalizatora ), kurz zalegający w warstwach dróg, chodniki i tak dalej. 

Sprzątanie zaczyna się u nas

Zdaniem specjalistów w tej dziedzinie indywidualne zachowanie każdego z nas ma istotny i natychmiastowy wpływ na jakość powietrza. Oto kilka rozwiązań, z których możemy skorzystać osobiście:

1. Korzystaj z transportu publicznego zamiast samochodu osobowego przynajmniej przez kilka dni w miesiącu.

2. Udostępnianie samochodu współpracownikom na dojazdy

3. Używać samochodu tylko wtedy, gdy jest w bardzo dobrym stanie technicznym (aktywny układ EGR, prawidłowo napompowane opony, ekologiczne klocki hamulcowe itp.)

4. Kompostowanie odpadów roślinnych zamiast ich spalania (co i tak jest nielegalne i powoduje konieczność frezowania kominów )

Leave A Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zadzwoń! Teraz ;-)